top of page

Moje POWOŁANIE!!!PIERWSZE i NAJWAŻNIEJSZE POWOŁANIE dla każdego kto...UWIERZY!!!Dobrze jest umieć odłączyć się od wszystkiego co nas otacza

i skierować całego siebie- całe swoje ciało i duszę na Słowo Boga.

Ono jest " ŻYCIEM, dla tych, którzy je znajdują

i LEKARSTWEM dla całego ich ciała." Prz 4,22

Skoro Jezus żyje we mnie a ja żyję w Nim to wg woli Ojca

jestem przeznaczona do tego aby stać się podobną do obrazu Jego Syna.

Jezus uwielbił Ojca na ziemi i dokończył dzieło,

które dostał od Niego do wykonania, a następnie powrócił do Ojca

i został otoczony tą samą chwałą, którą miał w Ojcu zanim powstał świat.


Zgodnie z obietnicą dał nam Swojego Ducha,

aby każdy kto narodzi się z Niego nie żył już dla siebie

ale dla Boga tak jak pokazał nam to Jezus.

Tak więc każdy, kto narodził się na nowo i otrzymał Ducha Bożego

jest tutaj na ziemi kontynuatorem tego wszystkiego co czynił

i pokazał nam Jezus.

On właśnie po to zapłacił za każdego z nas najwyższą cenę

abyśmy wzięli to i stali się podobni do NIEGO - i to jest RADOSNA WIEŚĆ!!!


To jest nasze Pierwsze i NAJWAŻNIEJSZE POWOŁANIE,

ale do tego może przekonać nas tylko Jego SŁOWO!!!

Tak więc ZACHĘCAM do Słowa!!!

12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page