top of page

Moja Wolność od OKOLICZNOŚCI!!!
Jak być wolnym od każdych OKOLICZNOŚCI???

Już o tym pisałam wcześniej ale chcę jeszcze rozwinąć ten temat w oparciu o SŁOWO.

To co powiedział Jezus w Ewangelii św Łukasza i Mateusza to samo mówi św Paweł w liście do Filipian. Jedyna różnica polega na tym, że Jezus powiedział te słowa, kiedy był jeszcze na ziemi czyli przed złożeniem ofiary, a św Paweł pisze do kościoła w Filippi po dokonanej ofierze

i tym samym pisze do nas, ludzi wierzących, którzy narodzili się na nowo w Chrystusie

i którzy dziedziczą to wszystko za co zapłacił Jezus.

O całym naszym dziedzictwie, które zostawił nam Jezus,

i to kim Jesteśmy dzięki Niemu, i jaka jest nasza pozycja w Nim

znajdziemy we wszystkich Listach Nowego Testamentu,

więc nie dajmy się oszukać!!!

Łk 12, 29-30

"Dlatego wy też NIE ZASTANAWIAJCIE SIĘ CIĄGLE, co macie jeść lub pić, i przestańcie żyć w CIĄGŁEJ TROSCE. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata."

Flp 4,6

"Przestańcie martwić się o COKOLWIEK. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie

i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu."

Czy jest wśród nas ktoś, kto może powiedzieć, że o nic się nie martwi?

Słowo jasno mówi, że wolą Boga jest to, abyśmy nie troszczyli się o COKOLWIEK czyli o NIC!!!

a to oznacza, że Bóg pragnie abyśmy tak żyli.

Nie chodzi o to aby to była wiedza czy teoria ale prawda, w której chodzimy.

Dlatego możemy być WOLNI od każdej troski i prosząc Ojca już dziękować choć jeszcze nic nie widzimy, bo Słowo mówi w Ewangelii Łukasza...


"Wasz Ojciec WIE, że tego wam potrzeba. Szukajcie raczej Jego Królestwa,

a te rzeczy BĘDĄ WAM DODANE. NIE BÓJ SIĘ MAŁA TRZÓDKO!

Gdyż waszemu Ojcu SPODOBAŁO się DAĆ WAMKRÓLESTWO."

...a list do Filipian 4,19 mówi:

"A mój Bóg w PEŁNI zaspokoi KAŻDĄ WASZĄ POTRZEBĘ

według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie."

Wierzę Słowu Bożemu i jestem pewna, że Ono jest źródłem życia, które nie wysycha

w nas ale zasiane na żyzną glebę serca zaczyna kiełkować i wzrastać po to,

aby nas przemieniać - byśmy owocowali.

Kiedy to Słowo, które rozważam stanie się udziałem mojego i Twojego życia to jest nam obiecane to, za czym tęsknimy: "A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli." Flp 4,7

Jesteśmy powołani do najbliższej relacji z naszym Bogiem, którą pokazał nam Jezus. On jeszcze bardziej niż my pragnie nas przemieniać abyśmy stali się podobni

do obrazu Jego Syna. Tej relacji nikt ani nic nie jest w stanie zastąpić,

a potrzebę i głód poznania tej Miłości daje tylko Duch Święty.

"Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Łk 11,10

Chwała Ci Panie!!! Amen14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page