top of page

Kroki WIARY!!!

Jeśli to Słowo zainspiruje do działania choćby jedną osobę to Chwała Panu!!!Nieważne czy małe, czy duże robisz kroki wiary, nieważne jak szybko idziesz albo biegniesz. Ważne że przesuwasz się do przodu, bo tylko w ten sposób uruchamiasz wiarę.

Wiara reaguje i zaczyna działać, kiedy my podejmujemy inicjatywę. Wiara jest czynna i to my ją uruchamiamy!!!Wiara przemawia, wiara nakazuje, wiara idzie, wiara nie ogląda się wstecz,

wiara ożywia, wiara zwycięża, wiara stwarza czyli

„przywołuje te rzeczy których nie ma, tak jakby były”


Bóg POWIEDZIAŁ... i STAŁO SIĘ!!!

„SŁOWEM Pana zostały uczynione niebiosa

i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy” „On bowiem przemówił i STAŁO SIĘ; On rozkazał i POWSTAŁO” Ps 33

„Przez wiarę rozumiemy że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak,

że to, co widzimy nie powstało z tego co widzialne.”


Bo „WIARA jest podstawą tego czego się spodziewamy,

i dowodem tego, czego nie widzimy.” Hbr 11

A my jako wierzący „Przez wiarę kroczymy, a nie przez widzenie” II Kor


Stawiamy za wzór bohaterów ST bo podoba nam się właśnie ich wiara,

za którą idzie zaufanie Bogu, odwaga, pewność, determinacja, upór, niezachwianie, gorliwość, niezłomność, trwanie do końca bez względu na okoliczności.


My żyjemy w Nowym Testamencie po ofierze Jezusa Chrystusa i to jest ogromna różnica

bo wszystko już się dokonało i dostąpiliśmy spełnienia obietnicy. I zadaniem każdego z nas jest dowiedzieć się jakie jest nasze powołanie, przeznaczenie, dziedzictwo, wartość, tożsamość, aby to w pełni odebrać i już tutaj na ziemi stać się tym, za co zapłacił Jezus - bo drogo zostaliśmy wykupieni.


Z podziwem patrzymy na całe życie Jezusa bo to On nam pokazał wiarę,

która działa przez miłość.

On był zawsze czynny w działaniu i robił to w miłości.

Głosił o Królestwie Bożym i pokazywał je wypełniając wolę Ojca jako w niebie tak i na ziemi czyli: „głosił Ewangelię ubogim, uzdrawiał skruszonych w sercu,

uwięzionym zwiastował wyzwolenie, ślepym przejrzenie,

uciśnionych wypuszczał na wolność.”

Patrząc na Jezusa poprzez wszystkie Ewangelie, i na życie uczniów w Dziejach Apostolskich,

i na wszystkie Listy św Pawła, który z początku nie był uczniem

- tylko prześladowcą chrześcijan, to i my będąc uczniami Jezusa,

wiemy co On miał na myśli mówiąc: „Pójdź za mną”.

On nie powiedział siedź i słuchaj, On nie powiedział rozsiąść się wygodnie,

On nie powiedział schowaj się w kącie i czekaj, bylebyś przeżył życie.


On powiedział „ PÓJDŹ ZA MNĄ” !!!

czyli tą samą wąską drogą, która wiedzie przez miłość,

wiarę, nadzieję, prawdę, uniżenie, rezygnację z siebie,

rezygnację ze świata - nawet przez śmierć ale do ZWYCIĘSTWA!!!

czyli do POZYSKANIA CHRYSTUSA i ZNALEZIENIA SIĘ W NIM,

po to by służyć drugiemu człowiekowi tak jak On nam to pokazał.

My rozpoczynamy w miejscu, w którym Jezus skończył. To jest miejsce ZWYCIĘSTWA!!!!


„Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków,

zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza,

w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu;

Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary,

który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż,

nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie

ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali.” Hbr12


Bądźmy więc „wykonawcami Bożego Słowa a nie tylko słuchaczami,

oszukującymi samych siebie”. Jk1,22


Bóg stoi za swoim Słowem i je potwierdza. Bóg nie potwierdza ludzkich tradycji !!!

Dlaczego???

bo „On wywyższył swoje Imię i Słowo ponad wszystko”. Ps 138


Kiedy jesteśmy posłuszni Jego Słowu to On się do niego przyznaje,

bo nie może zaprzeczyć samemu sobie.


Jezus powiedział: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą:

w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami;

Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.” Mk 16To jest obietnica Boga dla każdego kto uwierzy Jego Słowu

i pochwyci je do swojego życia i zacznie go używać,

stając się WYKONAWCĄ SŁOWA.


Amen!!!

12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page